Siamhyd Cylinders

กระบอก สยามไฮด์ รุ่น SC (แบบพิเศษผลิตตามแบบหรือตามตัวอย่าง)

ออกแบบให้มีขนาดและระยะติดตั้งตรงกับ
ความต้องการของท่านโดย เฉพาะ และ
เหมาะสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรทุกประเภท
ทุกอุตสาหกรรม และยังเหมาะสำหรับใช้
เป็นกระบอกไฮดรอลิคสำรองแทนของเดิมที่
ใช้มานานแล้ว ผลิตตามมาตรฐาน

ISO3320 ,DIN 24333 และ ISO 6022,

ISO6020/2 และ DIN 24554 และตามแบบ หรือตามตัวอย่างของท่าน

- แรงดัน: 100 ถึง 700 bar
- ความเร็วแกน: 0.1 ถึง 2.0 เมตร/วินาที
- อุณหภูมิใช้งาน: -200 ถึง +260 องศา
เซลเซียส

กระบอก สยามไฮด์ รุ่น SCL

ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ได้กำลังสูง
เหมาะสำหรับเครื่องจักรเคลื่อนที่ทุกประเภท
ผลิตตามมาตรฐาน DIN ISO 3320

- แรงดันใช้งาน: 160 บาร์
- แรงดันสูงสุด: 240 บาร์
- ความเร็วแกนสูงสุด 0.5 เมตร / วินาที
- อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส

กระบอก สยามไฮด์ รุ่น SCM

ออกแบบสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ทุกประเภท ที่ต้องการความ
คงทนมากเป็นพิเศษ
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 24333 และ
ISO 6022

- แรงดันใช้งาน: 250 บาร์
- แรงดันสูงสุด: 375 บาร์
- ความเร็วแกนสูงสุด 0.5 เมตร / วินาที
- อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง 100 องศาเซลเซียส

กระบอก สยามไฮด์ รุ่น SCS

ออกแบบสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ทุกประเภทที่ต้องการ ความคงทนสูง
โดยที่ต้องการระยะติดตั้งน้อย
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 24554 และ
ISO 6020/2

- แรงดันใช้งาน: 210 บาร์
- แรงดันสูงสุด: 350 บาร์
- ความเร็วแกนสูงสุด 0.5 เมตร / วินาที
- อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง +100 องศาเซลเซียส