SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

สายตรง 096-429-4635

Siamhyd Cylinders

กระบอก สยามไฮด์ รุ่น SC (แบบพิเศษผลิตตามแบบหรือตามตัวอย่าง)

ออกแบบให้มีขนาดและระยะติดตั้งตรงกับ
ความต้องการของท่านโดย เฉพาะ และ
เหมาะสำหรับผู้ผลิตเครื่องจักรทุกประเภท
ทุกอุตสาหกรรม และยังเหมาะสำหรับใช้
เป็นกระบอกไฮดรอลิคสำรองแทนของเดิมที่
ใช้มานานแล้ว ผลิตตามมาตรฐาน

ISO3320 ,DIN 24333 และ ISO 6022,

ISO6020/2 และ DIN 24554 และตามแบบ หรือตามตัวอย่างของท่าน

- แรงดัน: 100 ถึง 700 bar
- ความเร็วแกน: 0.1 ถึง 2.0 เมตร/วินาที
- อุณหภูมิใช้งาน: -200 ถึง +260 องศา
เซลเซียส

กระบอก สยามไฮด์ รุ่น SCL

ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ได้กำลังสูง
เหมาะสำหรับเครื่องจักรเคลื่อนที่ทุกประเภท
ผลิตตามมาตรฐาน DIN ISO 3320

- แรงดันใช้งาน: 160 บาร์
- แรงดันสูงสุด: 240 บาร์
- ความเร็วแกนสูงสุด 0.5 เมตร / วินาที
- อุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส

กระบอก สยามไฮด์ รุ่น SCM

ออกแบบสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ทุกประเภท ที่ต้องการความ
คงทนมากเป็นพิเศษ
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 24333 และ
ISO 6022

- แรงดันใช้งาน: 250 บาร์
- แรงดันสูงสุด: 375 บาร์
- ความเร็วแกนสูงสุด 0.5 เมตร / วินาที
- อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง 100 องศาเซลเซียส

กระบอก สยามไฮด์ รุ่น SCS

ออกแบบสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ทุกประเภทที่ต้องการ ความคงทนสูง
โดยที่ต้องการระยะติดตั้งน้อย
ผลิตตามมาตรฐาน DIN 24554 และ
ISO 6020/2

- แรงดันใช้งาน: 210 บาร์
- แรงดันสูงสุด: 350 บาร์
- ความเร็วแกนสูงสุด 0.5 เมตร / วินาที
- อุณหภูมิใช้งาน : -30 ถึง +100 องศาเซลเซียส